24-uurs opvang

Het Leefkringhuis kent twee vormen van opvang: voor kinderen en voor vrouwen, al dan niet met kinderen. Beide opvangvormen kenmerken zich door een warme sfeer, waar je je al snel thuis zult voelen.

Soms gebeurt het, dat een kind tijdelijk niet thuis kan wonen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Gelukkig is er in die gevallen het logeeradres van het Leefkringhuis, dat aan 8 kinderen van 0-18 jaar onderdak kan bieden. In ons kinderhuis verblijven de kinderen als het ware in een groot en goed gezin. Er gelden ook de regels van een goed gezin. Zo móet je een aantal dingen doen: huiswerk maken, naar school gaan, dagelijks douchen, op tijd eten, respect hebben voor elkaar en alle andere mensen, enz.. Zwerven op straat is er niet bij. Eigenlijk is het allemaal heel gewoon. Er is één verschil: er zijn geen vader en moeder, maar heel betrokken groepsleidsters.

Het liefst hebben we, dat de problemen thuis kunnen worden opgelost en dat je weer terug kunt naar huis. Daar doen we dan ook alles aan. Natuurlijk lukt dat niet altijd, maar we doen samen met jou onze uiterste best. Als het nodig is, schakelen we andere hulp in.

Lukt het niet om terug te gaan naar huis en ben je al wat ouder, dan kan je in ons begeleid woonproject geleerd worden hoe je in de toekomst zelfstandig kunt gaan wonen. We hebben daarvoor een aparte woonruimte, waar plaats is voor twee oudere kinderen.

Naast de opvang voor kinderen, hebben we ook een opvang voor vrouwen en hun kinderen. De vrouwen wonen tijdelijk bij ons in een veilige omgeving en kunnen tot rust komen van een problematische situatie. Begeleidsters, die begrip hebben voor je problemen, zorgen ervoor, dat samen wordt gewerkt aan een oplossing. Je woont samen met andere vrouwen en we maken uiteraard goede afspraken over de dagelijkse gang van zaken in huis.

We hebben natuurlijk respect voor elke religie en afkomst en weten daar ook alles van. Vandaar dat ook mensen van niet-Nederlandse afkomst ons doorgaans voor 100% vertrouwen. En dat vertrouwen zullen we nooit beschamen! Nooit accepteren wij in onze huizen enige vorm van discriminatie. Ook van onze cliënten wordt respect verwacht voor medebewoonsters en personeel.

Je kunt op verschillende manieren met ons in contact komen: via een instantie (jeugdzorg, politie, ggd, huisarts), maar je kunt ook direct bij onze maatschappelijk werksters terecht als je hulp nodig hebt.

Het aanmelden voor verblijf bij ons kan telefonisch via nummer 020-6362539.