Vrienden van het Leefkringhuis

Het Leefkringhuis kan alleen duizenden keren per jaar helpen en dag en nacht klaar staan voor mensen in nood met behulp van steun van goede vrienden: bedrijven, scholen, fondsen en particulieren, die ons gedenken of acties voor ons houden.

website-035_v2  ANBI_FC_blauw

Dat gedenken bestaat uit financiële bijdragen, maar ook speciale acties om voedsel voor de voedselbanken in te zamelen, mensen te leveren voor speciale projecten, enz..

Wordt u ook vriend van ons? Wij heten u van harte welkom en nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen of eens een praatje te komen maken.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Onze bankrekening is IBAN: NL17INGB0004524279 ten name van Stichting Leefkringhuizen. Over goederen, anders dan kleding en diensten hebben we graag eerst overleg via ons telefoonnummer 020-6362539.

Echt: ondanks de grote inzet van enige tientallen medewerksters, kunnen we niet zonder uw persoonlijke steun!