Vacatures

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Woonbegeleider m/v – MBO

De woonbegeleider is een uitvoerende functie binnen onze opvang. De woonbegeleider werkt aan het realiseren en in stand houden van een gezond, leefbaar en veilig woon- en leefklimaat binnen de daarvoor geldende beleidskaders zoals in de missie en algemene huisregels is omschreven. Daartoe begeleidt de woonbegeleider cliënten op professionele wijze. Daarbij behoort ook het laten zien van voorbeeldgedrag en het uitdragen van en het aanspreken op waarden en normen. De woonbegeleider draagt daarbij aan de ontwikkeling van de cliënt  naar meer zelfstandigheid.

Wij verwachten een inzet voor 32 uur per week. Flexibiliteit is van belang i.v.m. wisselende diensten gedurende de avonden, de nacht en in het weekend.
Een functieomschrijving is onderaan dit bericht opgenomen.

Voor vragen omtrent deze vacature kunt u terecht bij Willeke Engelander via 020-6362539

 

Algemeen Maatschappelijk Werker – tevens inzetbaar voor kleinschalige mannenopvang – HBO

De maatschappelijk werker is een uitvoerende functie binnen onze organisatie. De maatschappelijk werker werkt aan het realiseren en in stand houden van een gezond, leefbaar en veilig woon- en leefklimaat binnen de daarvoor geldende beleidskaders zoals in de missie en algemene huisregels is omschreven. Daarbij behoort ook het laten zien van voorbeeldgedrag en het uitdragen van en het aanspreken op waarden en normen. De maatschappelijk werker draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de cliënt naar meer zelfstandigheid.

Je begeleidt kwetsbare inwoners van Amsterdam Noord en/of inwonende cliënten, waarbij je ondersteunt op het gebied van diverse hulpvragen, administratie en financiën.

Wij gaan uit van een inzetbaarheid van 32 uur per week tot eind 2018. Flexibiliteit is van belang i.v.m. wisselende diensten gedurende de avonden (en het weekend).
De volledige vacaturetekst en functieomschrijving is onderaan dit bericht opgenomen.

 

Ambulant Begeleider m/v – MBO

De Ambulante begeleider is een uitvoerende functie binnen de Buurtwerkkamer. De ambulante begeleider werkt aan het realiseren en in stand houden van een gezond en veilig klimaat binnen de daarvoor geldende beleidskaders zoals in de missie en algemene huisregels is omschreven. Daartoe begeleidt de ambulante begeleider buurtbewoners op professionele wijze. Daarbij behoort ook het laten zien van voorbeeldgedrag en het uitdragen van en het aanspreken op waarden en normen. Dat wordt zichtbaar in gedrag, vooral als het gaat om het tijdig doen nemen van moeilijke beslissingen, het aangeven van duidelijke grenzen in wat kan en wat niet kan, alsook echt ruimte geven aan buurtbewoners die ‘anders’ zijn.

Wij verwachten een inzet voor 24 uur per week, met een voorkeur voor 4×6. Flexibiliteit ten aanzien van de weekenden en avonden is van belang.
De volledige vacaturetekst en functieomschrijving is onderaan dit bericht opgenomen.

 

Solliciteren:

Sollicitaties kunt u richten aan m.kwantes@leefkringhuis-noord.nl onder toevoeging van je cv en motivatiebrief.

 

Functiebeschrijving Woonbegeleiding MBO_2017

Vacature_Algemeen Maatschappelijk werker_2018 / Functiebeschrijving Algemeen Maatschappelijk werker_HBO

Vacature_Ambulante Begeleider_2018