Vacatures

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Woonbegeleider m/v

De woonbegeleider is een uitvoerende functie binnen onze opvang. De woonbegeleider werkt aan het realiseren en in stand houden van een gezond, leefbaar en veilig woon- en leefklimaat binnen de daarvoor geldende beleidskaders zoals in de missie en algemene huisregels is omschreven. Daartoe begeleidt de woonbegeleider cliënten op professionele wijze. Daarbij behoort ook het laten zien van voorbeeldgedrag en het uitdragen van en het aanspreken op waarden en normen. De woonbegeleider draagt daarbij aan de ontwikkeling van de cliënt  naar meer zelfstandigheid.

Wij verwachten een inzet voor 32 uur per week. Flexibiliteit is van belang i.v.m. wisselende diensten gedurende de avonden, de nacht en in het weekend.
Een functieomschrijving is onderaan dit bericht opgenomen.

Voor vragen omtrent deze vacature kunt u terecht bij Willeke Engelander via 020-6362539

Sollicitaties kunt u richten aan m.kwantes@leefkringhuis-noord.nl onder toevoeging van je cv en motivatiebrief.

Functiebeschrijving Woonbegeleiding MBO_2017