Visie

Het Leefkringhuis heeft in de loop der jaren op zeer creatieve wijze uiting gegeven aan onze visie: het hanteren van de één loket functie. Dit houdt in dat we intern kunnen doorverwijzen en zeer adequaat en snel kunnen inspelen op de problematiek. Meldt zich bijvoorbeeld iemand op het spreekuur, die stelselmatig mishandeld wordt, dan wordt zij gelijk overgedragen voor een gesprek aan de afdeling vrouwenopvang.  Dit geldt ook onze 24 uurs opvang, begeleid wonen en Voedselbank.  Deze werkwijze onderstreept onze kracht!