Waar bevindt het Leefkringhuis zich?

Het Leefkringhuis heeft vestigingen op tal van plekken in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Voor bezoek kunt u op werkdagen terecht tijdens kantooruren op het adres Koekoeksstraat 16. Dat is ook het adres voor de spreekuren.

Heeft u ons buiten kantooruren nodig, dan neemt u telefonisch contact op en worden dienstdoende medewerksters ingeschakeld.

Bezoekadres: Koekoeksstraat 16

Postadres: Postbus 36143 te 1020 MC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer: 020-6362539 (dag en nacht)

Faxnummer: 020-6341800

E-mail adres: secretariaat@leefkringhuis-noord.nl

IBAN: NL17INGB0004524279 t.n.v. Stichting Leefkringhuizen

Voedselbanken: Adelaarsweg 62 / Akkerwindeweg 2