Wie zijn wij?

Het Leefkringhuis is ruim 30 jaar geleden opgericht door enkele betrokken en bewogen mensen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De bedoeling was een opvangplek te hebben voor kinderen, die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis konden zijn. De reden daarvoor was, dat ontdekt werd dat in die tijd kinderen zelfs op straat sliepen of in een oude auto. Al jaren werkt het huis intussen voor héél Amsterdam-Noord, een stadsdeel met maar liefst bijna 90.000 inwoners.

maagdenhuis-147)_v2

Bij ons werken enthousiaste en gedreven mensen die dat voor hun beroep doen, maar ook mensen die werken zonder daar salaris voor te ontvangen of nog bezig zijn met een opleiding. Ze zijn wel allemaal ter zake kundig.

Het Leefkringhuis zit niet vast aan een of andere grote instantie. We werken wel veel samen, maar we staan altijd op de bres voor onze klanten of klantjes. We accepteren geen onrecht.

Het Gère Paulussen Leefkringhuis is vernoemd naar een bekende vrijwilliger in de Vogelbuurt: Gère Paulussen. Met een zalvend Limburgs accent was hij tientallen jaren actief voor de jeugd in de buurt, ondermeer als voorzitter van de speeltuinvereniging Nieuwendammerham.

Het Leefkringhuis kreeg enkele jaren geleden een grote landelijke prijs: de Simon Slootenprijs, als erkenning voor het meest vernieuwende project van Nederland. De criteria voor die prijs waren: het project moet kindvriendelijk zijn, vernieuwend, oorspronkelijk, nog niet landelijk ingevoerd maar wel succesrijk en toepasbaar voor de hele sector. Het viel de jury op, dat ons Leefkringhuis een totaalaanpak heeft: “elk denkbaar probleem van de hulpvrager die zich meldt, wordt opgepakt. Of dit nu psychisch, sociaal of juridisch van aard is. De één-loket-gedachte wordt ten volle gerealiseerd.” Het was een fraaie omschrijving van ons echte werk.

Het Leefkringhuis heeft al tientallen jaren één leuze: “Wij verliezen nooit”.