Missie

Onze missie is op laagdrempelige wijze ondersteuning te bieden aan de kwetsbare medemens. Door een breed aanbod hoeven mensen niet van kastje naar de muur gestuurd. De meeste doorverwijzingen kunnen intern plaatsvinden. Zo nodig is er intensief overleg en optimale samenwerking met collega-instellingen of andere instanties. Onze basis is een schier onbeperkt vertrouwen. Dit vertrouwen zullen wij nooit beschamen. Een methode die, na tientallen jaren vergaderen steeds meer wordt overgenomen.

Desalniettemin overstijgt de voldoening in grote mate en hopen wij de inwoners van Noord nog lang van dienst te kunnen zijn!