24/7 Bereikbaar op: 020 – 636 2539

Wie zijn wij?

Het Leefkringhuis is 40 jaar geleden opgericht door Paul Scheerder en enkele betrokken én bewogen mensen in de Vogelbuurt. Het Leefkringhuis is vernoemd naar de oud voorzitter van de speeltuinvereniging Nieuwendammerham in de Vogelbuurt, de heer Gère Paulussen.

Wij helpen volwassenen en kinderen uit Amsterdam Noord bij alle mogelijk voorkomende problemen of je nu hulp nodig hebt bij het invullen van een formulier, een vraag hebt over geldzaken, geen eten hebt of problemen met je woning: het Leefkringhuis helpt je verder.

Missie

De missie van het Leefkringhuis is op laagdrempelige wijze effectieve ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners in Amsterdam-Noord.

Visie

Onze visie is: hulpvragende Noorderlingen moeten snel en goed hulp kunnen krijgen. Dit gebeurt door het hanteren van een één-loketfunctie, waardoor hulpvragers zo min mogelijk van het kastje naar de muur worden gestuurd. Onze visie is dat mensen in een crisissituatie, door één instelling adequaat worden geholpen totdat ze weer uitzicht hebben op een positieve ontwikkeling in hun leven.

Weldoeners

 • Ahold/Delhaize
 • Celanese
 • Stichting Rooms-Catholijk Oude Armen Kantoor
 • Stichting Het RC Maagdenhuis
 • Stichting Hulp na Onderzoek
 • Fonds Prosan
 • Fonds 1947
 • Fundatie Santheuvel, van den Sobbe
 • Hema hoofdkantoor
 • Jumbo Landsmeer
 • Kinderdagverblijf De Toverkruid
 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • PCI, De Nieuwe Augustinus
 • Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
 • Rotaryclub Amsterdam-Noord
 • Rotaryclub Amsterdam International
 • Shell
 • Stichting In het Veldwerk
 • Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere
 • Diverse kerken