24/7 Bereikbaar op: 020 – 636 2539

Klachten

Het Leefkringhuis wil graag verbeteren! Daarom nemen we klachten altijd serieus. Wij realiseren ons dat een klacht veelal een zorg omvat over de kwaliteit van onze dienstverlening en dat het probleem bespreekbaar maken en gezamenlijke naar oplossingen zoeken onze dienstverlening ten goede komt.

Wanneer u ontevreden bent over uw behandeling bij het Leefkringhuis dan is het goed om dit eerst te bespreken met de betrokken medewerker. Uit ervaring blijkt dat hiermee het probleem veelal zo opgelost kan worden.

Als dit toch niet de oplossing brengt die u verwacht kunt u een formele klacht indienen.

Dit kan mondeling of schriftelijk via 020-6362539 of
secretariaat@leefkringhuis-noord.nl

U mag ook een brief schrijven naar:
Stichting Leefkringhuizen
T.a.v. de Directie
Koekoeksstraat 16
1021 TX Amsterdam

Onze vraag aan u:

  • De inhoud van uw klacht en wanneer deze heeft plaatsgevonden;
  • Indien van toepassing de naam van de medewerker waar het om gaat;
  • Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en email);
  • De oplossing die u voor ogen heeft.

Doorlooptijd

Het Leefkringhuis neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op. Wij bevestigen de ontvangst, vragen als het nodig is om extra uitleg en geven aan wie uw contactpersoon is.

Wij zorgen dat er binnen twee weken een gesprek plaatsvindt om de klacht te bespreken. Het is ons voornemen om de klacht binnen vier weken af ronden, u wordt hiervan schriftelijk geïnformeerd. Als er toch meer tijd nodig is om de klacht te kunnen afronden nemen wij schriftelijk contact met u op.

Contact

Als u vragen heeft over de afhandeling van de klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Ontevreden over de afhandeling

Als u ontevreden bent over de klachtafhandeling dan kunt u contact zoeken met de Voorzitter van het Bestuur Stichting Leefkringhuizen, Postbus 36143, 1020 MC Amsterdam