Missie

De missie van het Leefkringhuis is op laagdrempelige wijze effectieve ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners in Amsterdam-Noord.