Visie

Onze visie is: hulpvragende Noorderlingen moeten snel en goed hulp kunnen krijgen. Dit gebeurt door het hanteren van een één-loketfunctie, waardoor hulpvragers zo min mogelijk van het kastje naar de muur worden gestuurd. Onze visie is dat mensen in een crisissituatie, door één instelling adequaat worden geholpen totdat ze weer uitzicht hebben op een positieve ontwikkeling in hun leven.