Opvang

Logeerfunctie

Onze logeerfunctie is een —kleinschalige opvang voor jeugdigen of jongvolwassenen met of zonder kinderen, in de leeftijd van 18 tot 23, waarin er gewerkt wordt aan structuur en stabilisatie.

Vrouwenopvang

Onze kleinschalige vrouwenopvang is voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De opvang dient als tijdelijke plek voor vrouwen om tot rust te komen en hun leefsituatie te stabiliseren, waarna er in nauw overleg met ketenpartners gekeken wordt, wat het perspectief op langere termijn is. Van acute- en/of structurele onveiligheid is geen sprake, hierbij wordt direct doorverwezen naar Blijf Groep.

Mannenopvang

Onze kleinschalige mannenopvang kent een eigen verdienmodel en is bedoeld voor een ‘nieuw’ soort daklozen mannen afkomstig uit Amsterdam Noord, die wegens een scheiding dakloos zijn geraakt. Deze dakloze mannen zijn, door ontoereikende financiële middelen, niet in staat om (vrije sector) woonruimte te huren in Amsterdam en omstreken.

Het Leefkringhuis biedt huisvesting voor de duur van maximaal één jaar in nauwe samenwerking met Eigen Haard.