Voedselbank

Heeft u geen eten? Dan kunt u zich aanmelden bij de Voedselbank. Wekelijks verstrekken we pakketten aan alleenstaanden en gezinnen. Ook verstrekken wij uit eigen voorraad noodpakketten. Dit ter overbrugging.
Bij noodgevallen belt u ons nummer 020 – 636 25 39.

Wekelijks hebben wij een inloopspreekuur voor nieuwe aanmeldingen.
Wat moet je dan meenemen?

  • Alle bewijzen van je inkomen (uitkering, salarisstrook, toeslagen, leefgeld);
  • Drie maanden bankafschriften;
  • Een geldig legitmatiebewijs;
  • Bewijs van bewindvoering, indien van toepassing;
  • Bewijzen van uitgaven (o.a. huur, energie, ziektekosten, verzekeringen).

Met de computer rekenen we meteen uit of je voldoet aan de voorwaarden van de voedselbank. Mocht dit niet het geval zijn, zoeken we samen een andere oplossing.

Onze uitgiftepunten:

Uitgiftepunten:

Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 20.   
Woensdag: 11.30 — 13.30

De Ark, Aakstraat 60.
Dinsdag: 13.00 – 16.00
Woensdag: 13.00 – 16.00  
Donderdag: 13.00 – 16.00

Voor vragen en afmeldingen:
020 – 636 25 39

Wit u iets doneren?

Het brengen van spullen kan op vrijdag van 12:00-15:00 uur op ons adres Akkerwindeweg 2.